top of page
  • Writer's pictureSaila Kokkonen

Elämäsi keskeisin kierto ja yksilöllisin kellotaajuutesiAika on syklistä. Syklisyyden ymmärtäminen auttaa oivaltamaan miten asiat, tilanteet, suhteet ja tapahtumasarjat elämässämme liittyvät toisiinsa. Mitä toistuvat teemat tai hienoisetkin alavireet yrittävät opettaa.

Ehdottomasti keskeisin sykli ja yksilöllisin kellotaajuutemme on progressiivisen kuun sykli.

Kuun sykli ei suinkaan liity vain Kuun omaan liikkeeseen, vaan kuten kaikki syklit, on aina suhteellista: Kuun sykli muodostuu Auringon ja Kuun suhteesta Maasta katsottuna, eli niiden välisestä kulloisestakin kulmasta tai aspektista taivaalla.


Auringon ja Kuun suhde eli tämä kuun sykli on elämän keskeisin perusta. Se on se liike jonka myötä Aurinko tasaisesti loistaa elinvoimaansa, jota Kuu heijastaa, muuntaa sisäistettävään muotoon ja jakaa vaiheittaisesti maapallon asukeille antaen maapallon elämälle rakenteen: Alkaen uudenkuun (Aurinko ja Kuu yhtymässä taivaalla) uusien siemenien istutuksesta, kasvaen kohti täydenkuun (Aurinko ja Kuu oppositiossa) kulminaatiota ja palaten oppeja ja kokemuksia sisäistäen kohti syklin loppua ja taas uuden alkua.


Kuun syklin vaiheet

Kenties yleisin vaiheistus kuun syklistä jakaa sen kahdeksaan osaan:
🌑Uusikuu on syklin pimein vaihe, jossa Aurinko antaa Kuulle uuden sysäyksen elinvoimaa. Tällöin istutetaan elämässä useita siemeniä tietämättä vielä mikä niistä itää. Aurinko ja Kuu ovat yhtymässä.


🌒Kasvavan sirppikuun vaiheen aikana se mikä on istutettu alkaa tulla pintaan näkyväksi. Paine näkyväksi tulemisesta ja vanhan syklin rakenteen karistamisesta kasvaa. Aurinko ja Kuu muodostavat puolineliön kulman.


🌓Kasvavan puolikuun vaihe on "tekemisen kriisi": mitä olet luonut alkaa kasvaa ja sen suurenevat tarpeet tarvitsevat tukijärjestelmän, jotta kasvu voidaan kanavoida haluttuun suuntaan. Vanhasta joka ei enää palvele on päästävä eroon. Aurinko ja Kuu ovat keskenään neliössä.


🌔Kasvavan kuperakuun vaiheen aikaan tiedät minne olet menossa ja voit jo nauttia hedelmiä työstäsi, mutta kasvuvaraa on vielä jäljellä. Aurinko ja Kuu ovat puolitoistaneliössä.


🌕Täysikuun vaiheen aikaan se mitä olet luonut on kypsimmillään ja näkyvimmillään; energia, tehokkuus ja intensiteetti korkeimmillaan. Aikaan voi liittyä myös pettymyksiä, mikäli luomisprosessi ei olekaan edennyt toivottuun suuntaan. Aurinko ja Kuu ovat oppositiossa.


🌖Vähenevän kuperakuun aikana tehdään siirtymää konkreettisesta tekemisestä merkityksien puolelle: tässä toteutuksen vaiheessa jaetaan saavutettuja taitoja ja oppeja ja resursseja maailmaan. Aurinko ja Kuu ovat taas keskenään puolitoistaneliössä.


🌗Vähenevän puolikuun vaihe tuo "tietoisuuden kriisin": sen pohtiminen, mitä kaikki merkitsee, nousee entisestään keskiöön. Jotain vanhaa rakennetta alkaa murtua. Aurinko ja Kuu ovat keskenään taas neliössä.


🌘Vähenevän sirppikuun vaihe tuo entistä suurempaa veto sisäänpäin reflektoimaan, jolloin kiinnostavat suuret kysymykset, sisäinen työ, lepo, eheytyminen, integraatio ja rauha. Vanhaa purkautuu entisestään pois ja uusi tarve tai uusi kysymys kypsyy uutta tulevaa sykliä varten, joka saattaa näkyä pikku hiljaa uusina mielenkiinnon kohteina ja uuden opiskeluna.


Progressiivisen kuun sykli ottaa tämän vajaan 30 päivän kuun syklin ja muuntaa siitä 30 vuoden syklin. Elämäsi ensimmäiset n. 90 päivää muuntuvat elämäsi ensimmäisiksi 90 vuodeksi progressioissa, noin kolmeksi progressiivisen kuun sykliksi jotka luovat perustan koko elämäsi muille sykleille. Yllä kuvatut kahdeksan kuun syklin vaihetta tarkoittavat progressiivisessa kuun syklissä kukin noin 3-4 vuoden vaihetta, hidasta vuoroveden kehitystä sisälläsi.


Emme koe syklejä samaan tahtiin ikätoveriemme kanssa, vaan aloitamme kaikki ensimmäisen syklimme yksilöllisestä kohdasta: riippuen siitä missä kuun syklin vaiheessa olemme syntyneet. Kuunvaiheemme syntymämme hetkellä kertoo paljon siitä “miten elämä toimii meissä” ja miten me toimimme saavuttaaksemme elämämme tarkoituksen, progressiivisten kuunsyklien tulkitsijapioneeriä Dane Rudhyaria lainaten.


Mitä varhaisemmassa vaiheessa kuun sykliä henkilö on syntynyt, sitä pidemmälle kohti 30 ikävuotta hän elää ensimmäistä progressiivista kuun sykliään. Kun taas mitä myöhäisemmässä vaiheessa kuun sykliä henkilö on syntynyt, sitä varhaisemmassa lapsuudessa hän jo kokee progressiivisen uudenkuun joka aloittaa hänen toisen syklinsä.


Oma kokemukseni progressiivisista kuun sykleistä

Olen itse syntynyt myöhäisessä vaiheessa sykliä, ja kokenut toisen syklini päätöksen ja kolmannen alkamisen kolmessakymmenissäni. Tämä oli alkuun ahdistava kokemus, kun en tiennyt mistä on kyse energian vähetessä ja vetäessä enenevissä määrin minua sisäänpäin. Pelkäsin “eläkoityväni elämästä kolmekymppisenä” - elinkin toisen syklini vähenevän sirppikuun vaihetta. Tämän ymmärtäminen toi valtavasti lohtua, ensiksikin siinä että ymmärsin ettei kyseessä ole pysyvä lineaarinen kehitys vaan syklinen vaihe, ja toiseksi, kun vihdoin annoin oloni olla juuri niin sisäänpäinkääntynyt, väsynyt ja vähemmän sosiaalinen yrittämättä pusertaa ulospäin.


Kolmas syklini käynnistyi syksyllä 2022, johon ajankohtaan todella kuuluu Auringon uusi impulssi elämäni tarkoituksesta, jonka tuominen maalliseen todellisuuteen on edelleen ensiaskeleissaan suhteessa 30 vuoden kokonaisuuteen. Tämän tiedostaminen auttaa säätämään odotuksiani siitä “miten pitkällä” kuvittelen ylipäätään voivani vielä olla elämäni luomuksissa, ja miten nopeasti (eli hitaasti) odotan asioita realisoituviksi.


Kaikista astrologisista ajastusmenetelmistä progressiivisten kuunsyklien ymmärtäminen on yllä olevan esimerkin valossa tuonut minulle henkilökohtaisesti eniten elämänvaiheiden kokonaisuuksien ymmärrystä. Sen ymmärtäminen, minkä aika nyt on (ja minkä ei ole), taas auttaa harjoittelemaan kärsivällisyyttä ja jopa nauttimaan itselleni epätyypillisen hitaan tuntuisesta ajanjaksosta elämässäni. Vanha viisaus elämän virran mukana elämisestä eikä sitä vastaan pyrkimisestä pitää kutinsa.


Ovatko progressiiviset kuun syklit sinulle etukäteen tuttuja? Kiinnostaako oppia sykliesi tulkintaa? Tervetuloa itseopiskelukurssille “Elämäsi aikakaudet - Progressiivinen kuunsykli”! Saat kurssilla omien sykliesi raportin ja ohjeistuksen elämäsi menneiden ja tulevien aikakausien tulkintaan, työkirjan ja video-ohjeistuksen muodossa.


Oivalluksia ja lempeyttä sykleihisi,

Saila

Comments


bottom of page