top of page
Morning Mist over Forest

Sukusi perintö, sinun tarinasi -astrologinen tulkintasarja

Mitä sukutarinoita sinä kannat mukanasi?

Ulottuvatko menneiden sukupolvien kaiut rajoittavasti sinun tämänhetkiseen elämääsi? Etkö tunne täyttä omistajuutta omista tunne-, ajatus- ja toimintamalleistasi?

Tervetuloa eheyttävälle syväsukellukselle juurillesi, sinun ja sukulaistesi syntymäkarttoihin!

Tree Texture

  Hyödyt sinulle  

Saat lisää perspektiiviä sukutarinoihin, ja ymmärrystä menneiden tapahtumien ja ihmisten välisistä yhteyksistä. Ymmärrät tapahtumia uudessa valossa, ja näet suurempaa merkitystä siinä, miten asiat ovat menneisyydessä menneet.

Tulkintasarja valottaa sinun ja sukulaistesi välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia, joiden kautta tulet tietoiseksi perimistäsi ohjelmoinneista, rakentavista ja haastavista: tunnelukoista, ajatusmalleista ja tavoista toimia. Saat myös avaimia rajoittavien ohjelmointien eheyttämiseen ja epätasapainotilojen tasapainottamiseen.

Ymmärrys ja perspektiivi mahdollistavat syvemmän myötätunnon ja lempeyden itseäsi ja sukulaisiasi kohtaan - että kukin on tehnyt ja tekee parhaansa niillä voimavaroilla, joita kullakin hetkellä käytössä on. 

Hei, olen Saila.

Olen astrologi ja valmentaja tutkimassa ihmiskunnan kollektiivista tietoisuutta. Tuon valoa varjoihin ja autan tekemään tiedostamattomasta tiedostettua - pääsemään kiinni haasteiden juurisyihin. Olen sillanrakentaja ja sanansaattaja, ja autan kertomaan kokonaisempia ja voimaannuttavampia tarinoita siitä missä olemme, missä olemme olleet ja minne olemme menossa. Tuen sydänyhteyden voimistamista ja sen kautta uusien todellisuuksien luomista.

IMG_9383.HEIC

Palaute

Kiitos tästä matkasta, kiitos kun kuljit tämän kanssani. Olen tosi iloinen, että lähdin tähän projektiin juuri sinun kanssasi, sinun lempeä, avoin ja jollain tapaa realistinen ote elämään ja asioihin on ihan mieletöntä. Osaamisesi astrologian saralla ja tämän kaiken avaaminen ymmärrettävästi on ehdottomasti vahvuuksiasi. Kiitos kun teet tätä tärkeää työtä.

- Lotta

Uudelleenkirjoitetaan sukutarinasi sellaiseksi, jota todella haluat kertoa eteenpäin: merkitykselliseksi ja voimaannuttavaksi kasvutarinaksi, jonka pohjalta luoda omaa elämääsi ja rakentaa haluamaasi tulevaisuutta, tietoisesti, rakkaudellisesti ja innostuneesti.

“Mitä ihmettä, eihän tämä ole minun,” ajattelin omasta toiminnastani. 

Saila - Sisäinen Kompassi

Minä olen malliesimerkki ihmisestä joka ei ole tuntenut olevansa aivan täysin omien tunne-, ajatus- ja toimintamallieni tasalla. Oman, vanhempieni ja isovanhempieni syntymäkarttojen astrologinen tulkinta on kuitenkin auttanut minua pääsemään haastavien perittyjen mallien juurisyihin kiinni - etenkin siinä missä olen ennen toiminut niistä käsin alitajuisesti. Tässä on tarinani pähkinänkuoressa. En ole tässä elämässä kärsinyt merkittäviä traumoja, mutta havahduin varhaisaikuisuudessa siihen, että toimin kuitenkin traumareaktioista käsin ihmissuhteissani. “Mitä ihmettä, eihän tämä ole minun,” ajattelin omasta toiminnastani. Aloin pohtia mistä oma toimintani johtui. Termit kuten “triggerit” ja “ohjelmoinnit” eivät suinkaan olleet tuolloin minulle tuttuja, mutta aloin intuitiivisesti pohtimaan, miksi tunsin niin paljon niin rajoittavia tunteita niin usein kuin tunsin. Miksi ajattelin itsestäni ja muista tavoilla jotka rapauttivat itseluottamustani ja ihmissuhteitani. Miksi toimin itseäni vastoin, ja vastoin parempaa ymmärrystäni. Pikakelauksena nykypäivään n. 15 vuotta myöhemmin, sisäiset analyysini ovat saaneet tuekseen etenkin astrologian tarjoamat monipuoliset työkalut tapahtumien, triggerien ja ohjelmointien ymmärtämiseen ja niiden tasapainottamiseen. Astrologian myötä olen alkanut ymmärtää meidän ihmisten monimuotoisuutta ja ainutlaatuisuutta aivan eri mittakaavassa kuin aiemmin. Kuitenkin, olen oppinut yksilöllisyyden muodostuvan nimenomaan arkkityyppisistä, kollektiivisista energioista - rakennuspalikoista jotka ovat meille yhteisiä, ajasta ja paikasta riippumatta. Koostumuksemme näitä kollektiivisia rakennuspalikoita on se joka tekee meistä yksilöllisiä. Osa näistä kollektiivisista rakennuspalikoista onkin hitaiden planeettojen sukupolvellisia leimoja, jotka löytyvät kaikkien tietyn aikakauden henkilöiden syntymäkartoilta - heidän energia-allekirjoituksistaan. Nämä sukupolvelliset leimat auttavat ymmärtämään, että yksilöllisyydestään huolimatta, jokaiseen yksilöön vaikuttaa ja on vaikuttanut myös aikansa laatu. Aika on kuitenkin myös syklistä, joten menneet sukupolvelliset leimat antavat osviittaa siitä, minkätyyppiset energiat saattavat vaikuttaa tietyissä vaiheissa myös tulevaisuudessa. Esimerkki tästä on yllätyksellisten muutosten ja yhteiskunnallisen kehityksen planeetan, Uranuksen, n. 84-vuotinen sykli. Tämä planeetta siis kiertää eläinradan 84 vuodessa, ja on aina samassa paikkaa kuin noin 84 vuotta aiemmin, nostaen esiin samankaltaisia energioita. Menneisyyttään ei pääse pakoon -sanonta ei siis ole väärässä. Omaa syntymäkarttaani vanhempieni ja isovanhempieni karttoihin vertaamalla olen oppinut mm. seuraavaa yhtäläisyyksistämme: Oma olemassaoloni triggeröi ja tuo eloon tiettyjä isovanhempieni sukupolvileimoja, mm. 1931 syntyneen isoisäni sukupolven ehdottoman ankaruuden ja sitä järisyttävät muutokset (astrologisesti tämä näkyy syntymäkartoiltamme minun akselieni yhtymästä isoisäni sukupolviplaneettoihin - mikäli et puhu astrologiaa eikä tämä sano sinulle mitään, ei huolta!). Tämän tiedostaminen on auttanut minua mm. ymmärtämään kiinnostustani sukuperimää kohtaan sekä miksi tunnen hänen haavojaan elossa minussa, vaikken koskaan ole häntä edes tavannut. Tunne-elämän älyllistämistä, rajoittamista tai hautaamista löytyy suvustani laajalti, mitä tunnistan itsessänikin. Erinäiset toistuvat mallit surusta, luopumisesta, kovettumisesta, tai äkillisistä muutoksista perusturvaan, sekä haastavista suhteista lasten ja vanhempien välillä nousevat pinnalle Kuun, Cereksen ja Saturnuksen sijainneista monen sukulaisen kartalla. Tietty sisäisen maskuliinin haava, liittyen mm. omiin rajoihimme ja toimijuuteemme, kulkee kummallakin puolella suvussa sukupolvelta toiselle. Olen itsessäni tunnistanut pitkään empatiaa erityisesti suvun miehissä asustavalle herkkyydelle, aikoina jolloin miehen malli oli äärimmäisen rajallinen. Herkkyyden ja maskuliinienergian suhde on ollut vaikea, ja herkkyyttä on piilotettu, padottu ja päästetty valloilleen itsetuhoisia väyliä pitkin joka on tietysti syytänyt tuhojaan myös ympärilläoleviin. Rajojen ja rajattomuuden teemat ovat aiheuttaneet monenmoisia ongelmia, ml. päihdeongelmia ja kyvyttömyyttä käsitellä ja päästää irti siitä mikä ei enää palvele, menneiden vääryyksistä ja kaunoista. Pohjalta löytyvät kuitenkin samat Oinas- ja Kalatenergiat, jotka muodostuvat keskeisiksi myös omalla kartallani ja joiden kanssa minulla itselläkin on elämässä merkittävää kasvupolkua - en ihmettele enää miksi. Kaiken kaikkiaan, koen saavani tuhoisan käytöksen, vääryyksien ja vaikeuksien juurisyistä paremmin kiinni, jolloin tulkintani menneistä ei jää “tuo henkilö teki väärin tälle henkilölle” -tasolle. Samoin saan kiinni jo edesmenneiden sukulaisteni lahjakkuuksista ja taidoista, ehkä sisäisistä toiveista, ja miksi ne eivät heidän aikoinaan päässeet parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön. Siinä missä ne toistuvat minussa, on minulla tässä ajassa paremmat mahdollisuudet kasvaa niitä ilmentämään. Minussa, kuten meissä kaikissa, herää henkiin erinäisiä suortuvia ihmiskunnan henkistä taakkaa. Sisääni on patoutunut menneidenkin sukupolvien täyttämättömiä haaveita ja toiveita ja ehkä myös uinuvia voimavaroja ja paine tuntuu suurelta elää todeksi oma potentiaali. Tunnistan tämän kaiken voimakkaina sisäisinä vuorovesinä tai ristiaallokkoina, joiden edessä olo on usein aiemmin tuntunut neuvottomalta ja hämmentyneeltä. Koska en koe tässä elämässä kärsineeni suuria traumoja, sisäisen maailmani myrskyt ovat nostattaneet minussa myös suurta häpeää, koska en ole kokenut niitä oikeutetuiksi kokemuksiksi - “niin monella muullahan menee todella paljon huonommin”. Ylläkuvattu ymmärrys omista ja menneiden sukupolvien energioiden yhtymäkohdista on tuonut minulle kuitenkin suunnattomasti rauhaa ja hyväksyntää - empatiaa itseäni kohtaan siinä että haasteet joita itsessäni työstän, eivät todellakaan ole “vain minun”, ei edes vain minun sukuni, vaan osa jotain suurempaa, yhteistä ihmiskunnan perimää. Loppujen lopuksi suvusta kuin suvusta löytyy hyvin samankaltaisia tapahtumakulkuja ja kokemuspatteristoja, mutta arvokkaaksi muodostuu sen tiedostaminen, mitkä näistä heräävät omassa elämässä henkiin. Ja tietysti: miten muuntaa ne omaksi voimavaraksi taakan sijaan. Samoin minua kannustaa ymmärrys siitä että hyödyntämällä omalle sukupolvelleni suotuja mahdollisuuksia toimia eheyttävämmin kuin mitä vanhempieni tai isovanhempieni sukupolville on ollut yhteiskunnallisesti suotavaa, minulla on mahdollisuus syöttää yhteiseen perimään takaisin positiivisempia, rakkaudellisempia ohjelmointeja kollektiivin hyödyksi. Olen kiitollinen siitä, että pääsen siis omilla prosesseillani purkamaan jotain haitallista, ja rakentamaan tilalle jotain itselleni ja elämälle yleisesti mahdollistavampaa. Yhteenvetävänä punaisena lankana mieleen nousee vanha suomalais-karjalainen viisaus syntyloitsusta. Syntyloitsun mukaan asian tai ilmiön alkuperän eli synnyn ja sen historian ymmärtäminen tuo mahdollisuuden hallita kyseistä asiaa, oli kyseessä tauti, rauta, tuli, tms. Astrologian kautta oman syntymäkartan tunteminen, ja sen yhteyksien ymmärtäminen oman elämän kannalta keskeisiin henkilöihin, perustuu samaan viisauteen siitä että alkuperäämme ja ohjelmointiemme juuria ymmärtämällä voimme saavuttaa parhaan mahdollisen “hallinnan” elämästämme. Usein käykin ilmi että tämä “hallinta” tai voima vaikuttaa omaan todellisuuteensa tuleekin sitten paradoksaalisesti hallinnan yrittämisestä irtipäästämisen ja hyväksymisen kautta, sen sijaan että väkipakolla yrittää muuttaa itseään tai ympäröivää todellisuuttaan. Lieneekö tämä nimenomaan sitä syntyloitsun viisautta? Mikä tahansa “paha” menettää voimansa meihin, kun ymmärrämme sen juuret.

Oletko väsynyt…

Tulkintasarja auttaa tuomaan elämääsi lisää…

🙅…kaihertavaan tunteeseen siitä että sinuun vaikuttaa joku näkymätön voima menneestä? 🙅…voimattomuuteen elää menneiden sukupolvien tunteiden, ajatusten tai toiminnan vankina? 🙅…vaikeiden keskustelujen välttelyyn sukulaisten kanssa, tai sukujuhlien välttelyyn ylipäätään, niiden herättämien vaikeiden tuntemusten takia? 🙅…ihmettelyihin siitä miksi ihmeessä ylipäätään olet syntynyt siihen perheeseen johon olet? 🙅… tähän päivään periytyneeseen kaunaan, katkeruuteen, suruun, häpeään ja ylipäätään tukahdutettuun elämänvoimaan?

🥰… perspektiiviä, ymmärrystä ja merkitystä siitä miksi asiat menneisyydessä, omassa ja esivanhempiesi elämissä, ovat menneet niin kuin ovat. 🥰… kykyä nähdä tapahtumien välisiä yhteyksiä ja ymmärtää niiden taustalla olevia syvempiä merkityksiä. 🥰…tietoisuutta sinun ja sukulaistesi välisistä yhtäläisyyksistä ja eroavuuksista, ja ohjelmoinneista joita olet perinyt: tunnelukoista, ajatusmalleista ja tavoista toimia. 🥰…myötätuntoa ja lempeyttä itseäsi ja sukuasi kohtaan. 🥰…avaimia rajoittavien ohjelmointien eheyttämiseen ja epätasapainotilojen tasapainottamiseen. 🥰…mahdollisuuden uudelleenkirjoittaa tarinat joita kerrot juuristasi ja suvustasi sellaiseksi jota todella haluat kertoa eteenpäin - voimavaraksi jonka pohjalta rakentaa elämääsi tietoisesti, rakkaudella ja innolla!

Forest Road

Tulkintasarjan sisältö

Keskiössä sinä, vanhempasi & isovanhempasi

Tulkintasarjassa tutkitaan ja vertaillaan sinun, vanhempiesi ja isovanhempiesi syntymäkarttoja. Sinun oma tarkka syntymäaikasi minuutilleen tulee olla tiedossa, sukulaisistasi riittää syntymäpäivät ja syntymäpaikkakunnat.

Sinun, vanhempiesi ja isovanhempiesi syntymäkartat

4 tulkinta-sessiota & reflektioita itse- ja suku-tuntemukseen

Tulkintasarja koostuu 4 videopuhelusessiosta á 1h30min, joiden välissä suoritetaan reflektiotehtäviä ja muita pieniä harjoitteita itse- ja sukutuntemusta syventämään. Tulkinnat toteutetaan n. 2 viikon välein ja niiden välillä suoritettaviin harjoitteisiin on hyvä varata vähintään 2-3h kullekin väliajalle. Saat itsellesi sitä enemmän mitä enemmän harjoitteisiin panostat❤️

Tulkinta 1
Sinä sukusi jäsenenä nykyään

Kuka sinä olet? Miten koet itsesi sukusi jäsenenä? Ensimmäisessä tulkinnassa keskitytään sinuun ja sinun syntymäkarttaasi. Keskustelemme merkittävimmistä tunne-, ajatus- ja toimintamalleistasi, yleisemmin sukusi energioiden valossa: esim. mitä koet esteenä, mitä mahdollistajana, mitä kohti haluaisit kasvaa.

Tulkinta 2
Sinä ja vanhempasi

Keitä vanhempasi ovat tai olivat? Minkälainen kokemus sinulla on heistä vanhempina? Mitä lahjoja, resursseja, haasteita tai muita ohjelmointeja olet heiltä perinyt? Tässä tulkinnassa vertailemme sinun ja vanhempiesi syntymäkarttoja, ja keskustelemme suhteidenne vahvuuksista ja haasteista. 

Tulkinta 3
Sinä, vanhempasi ja heidän vanhempansa

Keitä isovanhempasi ovat tai olivat? Minkälainen kokemus sinulla on heistä isovanhempina? Tiedätkö minkälainen kokemus vanhemmillasi oli heistä vanhempina? Mitä lahjoja, resursseja, haasteita tai muita ohjelmointeja vanhempasi perivät heiltä - ja mitä myös sinä olet heiltä perinyt? Tämä tulkintaa laajentaa keskustelua tunne-, ajattelu- ja toimintamalleista sisältämään myös isovanhempiesi syntymäkarttojen ilmaisemat energiat. 

Tulkinta 4
Sinä ja sukusi tulevaisuudessa

Mikä on kokonaiskuvasi suvustasi nyt? Entä sinusta sen jäsenenä? Tässä tulkinnassa vedämme yhteen kaikkien seitsemän kartan energiat ja niiden kautta punaista lankaa sukukokemuksestasi. Pohdimme mitä ajatuksia ja tunteita prosessi on herättänyt - mitä vanhaa on mahdollisesti poistunut, mitä uutta tullut tilalle?

Tulevaisuutta ajatellen, mikä on tarina jota haluat tästä eteenpäin suvustasi ja itsestäsi sen jäsenenä kertoa? Mitä vaikeuksien ja haasteiden eheyttäminen mahdollistaa? Minkälainen kuva sinulla on nyt siitä mitä sinä tässä elämässä rakennat, ja minkä juurien päälle rakennat?​

Tree Texture

Uudelleensynnytetään sukusi tarina voimavaraksi omalle polullesi, esivanhempiesi perinnöstä omaan tulevaisuuden visioosi!

Haluatko varmistua siitä että tämä on sinulle oikea ohjelma?

Varaa ilmainen 30min puhelu keskustellaksemme tilanteestasi ja siitä täyttääkö tämä ohjelma tarpeesi. Jätä yhteystietosi alla - olen yhteydessä! 

IMG_9441.HEIC

Huomioithan prosessin haastavuuden itsellesi❤️

Tulkintasarja auttaa sinua reflektoimaan tunteitasi ja kokemuksiasi suvustasi, mahdollisesti eri näkökulmista kuin aiemmin. Se on tarkoitettukin pysähtymään hyvin vaikeiden kysymysten äärelle ja prosessi voi nostattaa hyvinkin voimakkaita tunteita, joten lähdethän siihen vain tilanteesta, josta koet että sinulla on aikaa, jaksamista ja perusturvaa käsitellä sitä mitä sinulle prosessissa mahdollisesti nousee. Tulkintasarja ei korvaa terapiaa eikä ammatillista tukea mielenterveysongelmiin tai traumoihin, vaan se on fasilitoitu prosessi itse- ja sukutuntemuksen syventämiseen. Tulkinnat toteutetaan vuorovaikutustilanteina, jolloin saat sitä enemmän mitä enemmän itse niihin annat - ethän tule ‘vain kuuntelemaan’, mitä minulla on kartoista sanottavaa. 

Rahat takaisin -takuu!

Kaikki palveluni sisältävät rahat takaisin -takuun 14 päivän ajan toimituksesta (tulkintasarjan tapauksessa 14 pv ensimmäisestä tulkinnasta), jos et ole tyytyväinen.

Forest Aerial View

Mietitkö vielä, onko tämä sinulle? Voi hyvin olla, mikäli seuraava pätee sinuun...

Oletko väsynyt…

Tulkintasarja auttaa tuomaan elämääsi lisää…

🙅…kaihertavaan tunteeseen siitä että sinuun vaikuttaa joku näkymätön voima menneestä? 🙅…voimattomuuteen elää menneiden sukupolvien tunteiden, ajatusten tai toiminnan vankina? 🙅…vaikeiden keskustelujen välttelyyn sukulaisten kanssa, tai sukujuhlien välttelyyn ylipäätään, niiden herättämien vaikeiden tuntemusten takia? 🙅…ihmettelyihin siitä miksi ihmeessä ylipäätään olet syntynyt siihen perheeseen johon olet? 🙅… tähän päivään periytyneeseen kaunaan, katkeruuteen, suruun, häpeään ja ylipäätään tukahdutettuun elämänvoimaan?

🥰… perspektiiviä, ymmärrystä ja merkitystä siitä miksi asiat menneisyydessä, omassa ja esivanhempiesi elämissä, ovat menneet niin kuin ovat. 🥰… kykyä nähdä tapahtumien välisiä yhteyksiä ja ymmärtää niiden taustalla olevia syvempiä merkityksiä. 🥰…tietoisuutta sinun ja sukulaistesi välisistä yhtäläisyyksistä ja eroavuuksista, ja ohjelmoinneista joita olet perinyt: tunnelukoista, ajatusmalleista ja tavoista toimia. 🥰…myötätuntoa ja lempeyttä itseäsi ja sukuasi kohtaan. 🥰…avaimia rajoittavien ohjelmointien eheyttämiseen ja epätasapainotilojen tasapainottamiseen. 🥰…mahdollisuuden uudelleenkirjoittaa tarinat joita kerrot juuristasi ja suvustasi sellaiseksi jota todella haluat kertoa eteenpäin - voimavaraksi jonka pohjalta rakentaa elämääsi tietoisesti, rakkaudella ja innolla!

Usein kysytyt kysymykset

Onko tämä yksilö- vai ryhmäprosessi?

Kyseessä on yksilöprosessi, jossa tulkintasi suoritetaan kahdenkesken Tmi Purpose Worksin Sailan kanssa. Tulkintoja ei siis suoriteta osana mitään koulutusryhmää. 

 

Miten tulkinnat suoritetaan? 

Tulkinnat suoritetaan kahdenkeskisinä videopuheluina Zoom-palvelussa, jonka käyttöön saat etukäteen ohjeet, mikäli palvelun käyttö on sinulle uutta. Tulkinnat ovat vuorovaikutustilanteita, joista saat irti sitä enemmän mitä aktiivisemmin osallistut itse keskusteluun. Voit halutessasi nauhoittaa tulkintasessiot Zoomin kautta lisämaksutta.

 

Koska tulkinnat suoritetaan?

Tulkinnat suoritetaan yhdessä sovittuina aikoina, n. 1-2 viikon välein. Väliaika antaa tilaa tulkinnoissa läpikäydyn reflektoinnille, jota varten saat valmistellut ohjeet tueksi.

 

Miksi astrologia? Mitä ihmettä se on? 

Minulle astrologia on hienovaraisin, monipuolisin, kokonaisvaltaisin, kiehtovin ja hyödyllisin linssi (johon olen törmännyt) ymmärtääksemme, miksi toimimme niin kuin toimimme ja miten voimme valjastaa elämässämme vaikuttavien energioiden yhdistelmän. Astrologia auttaa kunnioittamaan inhimillisen olemassaolon monimuotoisuutta ja rakentamaan myötätuntoa itseään ja toisia kohtaan. 

 

Astrologia on symbolinen kieli. Se voi auttaa meitä näkemään ja tunnistamaan itsessämme erilaisia osia, tunne-, ajatus- ja toimintamalleja sekä ohjelmointeja joista osa voi olla alitajuisia kuiskauksia tai jotakin, joka tuntuu toimivan pinnan alla. 

 

Astrologia toimii hermeettisen periaatteen mukaisesti," kuten ylhäällä, niin alhaalla". Tämän periaatteen mukaan kaikki maailmankaikkeudessa on luotu samoista energeettisistä rakennuspalikoista, ml. meidät ihmiset. Kaikki, mitä koemme ulkoisessa elämässämme, on edustus sisäisestä maailmastamme. Siksi muutoksen aikaansaaminen elämässämme onnistuu tehokkaimmin tuomalla siihen liittyvät sisäiset energiat lähemmäs tasapainoa - ja tässä astrologia voi auttaa. 

 

Mitä tekemistä astrologialla on sukutraumojen kanssa?

Koska astrologian symbolinen kieli auttaa hahmottamaan meidän erilaisia osia, tunne-, ajatus- ja toimintamalleja sekä ohjelmointeja, auttaa se myös hahmottamaan yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia ihmisten välillä. Tämä muodostuu keskeiseksi erityisesti elämämme tärkeimmissä ihmissuhteissa, kuten perhesuhteissa, joihin on tarkoituksella ohjelmoitu elämämme keskeisiä teemoja ja triggereitä. Sukutraumat ja muut periytyvät ohjelmoinnit voi nähdä syntymäkartoilla mm. toistuvina energioina tai kuvioina. 

 

Voinko maksaa osissa?

Se on mahdollista! Olethan yhteydessä Sailaan saila@purposeworks.fi sopiaksesi osamaksuista.

 

Mitä jos en ole tyytyväinen?

Kaikki palveluni sisältävät rahat takaisin -takuun 14 päivän ajan toimituksesta (tulkintasarjan tapauksessa 14 pv ensimmäisestä tulkinnasta), jos et ole tyytyväinen.​

 

Mistä saan lisätietoa tai vastauksia kysymyksiin joita ei ollut tässä listattuna?

Ole yhteydessä Sailaan saila@purposeworks.fi !

bottom of page