top of page
Field Sunset

  Minusta  

Saila - Sisäinen Kompassi

Kuva: LauraKokkonen.com

Hei! Mahtava nähdä sinut täällä.

Nimeni on Saila Kokkonen. Olen täydellisen epätäydellinen ihminen keskellä omaa inhimillistä matkaani. Suurimman osan aikuiselämästäni suurin intohimoni on ollut se, miten me ihmiset elämme, tunnemme, ajattelemme, kasvamme; yksilöllisesti ja kollektiivisesti. Mikä motivoi meitä luomaan elämät joita elämme, mikä auttaa meitä tavoittelemaan sitä mitä tavoittelemme ja mikä estää meitä tässä prosessissa. Kaikki, minkä parissa olen työskennellyt tai mitä olen opiskellut virallisesti tai epävirallisesti vuodesta 2015 lähtien, on jotenkin pyörinyt tämän laajan teeman ympärillä.
 
Olen oppinut ja eheyttänyt paljon itsessäni, mutta joka kerta, kun tunnen, että olen muka aika "pitkällä" jonkin asian kanssa, sipulin uusi kerros tuo esiin lisää. Tähän mennessä olen ymmärtänyt, että ei ole olemassa sellaista asiaa kuin valmis, luojan kiitos, kenellekään meistä. Olen jo pitkään tutkinut, mitä minulla on annettavaa muille näiden teemojen ympärillä, ja tällä hetkellä osuvin löytämäni sanoitus sille on se, että minulla on taito yhdistää pisteitä ja kutoa merkitysten verkkoja näennäisesti toisiinsa liittymättömien tapahtumien, tilanteiden ja maailmojen välillä - ja sitä teen nimenomaan astrologian avulla. Pystyn auttamaan muita yhdistämään pisteitä omassa elämässään, ymmärtämään omia osiaan, ajatus- ja toimintamallejaan sekä saamaan enemmän itsehyväksyntää prosessin aikana. Voin myös auttaa muita ymmärtämään, minkä aika heillä elämässään on, ja kasvamaan kohti sielunsa korkeinta potentiaalia tässä elämässä.
 
Ulkomailla asuminen jo lapsena antoi minulle varhaisia kokemuksia vaihtoehtoisista todellisuuksista, joissa elämme, ja erilaisista taustoista, joista tulemme. Aikuisena jatkoin ulkomailla pidempien pätkien viettämistä ja matkustamista melko paljon, aina etsien jotain ulkoista ja kaukana olevaa. Viime vuodet ovat johtaneet sisäisempään etsintään, ja mielelläni vahvistan vaihteeksi juuriani kotimaassani Suomessa. Olen aina rakastanut tilanteiden ja ihmissuhteiden analysointia, ja henkinen matkani on opettanut minulle eniten tuosta kaikkien elämiemme tärkeimmästä suhteesta - suhteesta itseemme ja siitä, miten tuo suhde on kaikkien muiden suhteiden perusta ja tärkein vaikuttaja.
 
Minulla oli ennen jatkuvasti kiire jonnekin, kirjaimellisesti ja kuvainnollisesti. Keskeneräisyydestä nauttimaan pysähtyminen on jatkuvaa matkaa. Olen vasta alussa päästämässä omaa valoani loistamaan maailmaan, mutta tunnen yllättävän paljon lohtua ja luottamusta jo nyt siihen, missä olen nyt ja kuinka paljon minulla on jo nyt annettavaa. Minulla on jalat maassa arkitodellisuudessa, mutta annan tilaa mielelleni, sydämelleni ja sielulleni matkata enemmän kollektiivisen tiedostamattoman laajemmissa ja vaikeammin määriteltävissä maailmoissa
 
Uskon, että kaikella on tarkoitus, ja sen ymmärtäminen, miksi jotain tapahtuu, on antanut minulle hyväksyntää ja voimaa elää elämäni vaikeimpien hetkien läpi. Olipa kyse sitten isäni pitkäaikaisesta sairaudesta ja kuolemasta, oman identiteettini ja paikkani kanssa kamppailusta, ristiriidoista ja haasteista ihmissuhteissa tai vain yleisestä jumittamisen tunteesta. Korkein arvoni on oma kasvuni ihmisenä, ja sen ymmärtäminen, miten nämä tapahtumat, tilanteet, syklit, siirtymät, irti päästäminen, kaikki se, haastaa minua eteenpäin, on avain siihen, että voin virrata ja kasvaa sen mukana. Tässä prosessissa minusta on ihana saada tukea myös muita.

Jos haluat tietää minusta enemmän, alla oleva katsaus tähänastiseen matkaani tarjoaa lisää taustaa sille, millainen ajattelutapojen ja teemojen verkosto on vaikuttanut minuun.

Minun tarinani

Ensimmäinen rakkauteni oli henkilökohtainen kehittyminen, 'personal development' -skene, jota kohtaan minulla oli aluksi valtava vastustus, koska en halunnut kohdata kipupisteitäni ja toimimattomia ajatusmallejani. Kompastuin itseeni jatkuvasti, mutta tämä sai minut vain kaivautumaan syvemmälle muutosvastarintaani. Olin jo pitkään sabotoinut mahdollisuuksiani olla paras itseni ja märehtinyt sitä. En sallinut itseni olla onnellinen, varsinkaan jos ympärilläni olevat eivät olleet. Isäni vietti valtaosan kesästä 2013 sairaalassa sydänkohtausten vuoksi, ja jossain tämän tilanteen keskellä annoin lopulta periksi muutoksen tarpeelle. Muistan vieläkin tarkalleen, missä olin lukemassa Anthony Robbinsin Awaken the Giant Within -kirjaa, kun sain oivalluksen, joka käynnisti prosessin. Tässä prosessissa otin vihdoin vastuun siitä, millaiseksi olin luonut elämäni, hyvine ja huonoine puolineen ja kaikkineen siltä väliltä. 

Toinen rakkauteni oli yhteiskunnallinen yrittäjyys - yrittäjämäisen ajattelutavan hyödyntäminen sosiaalisten ja ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi. Vuonna 2013 aloin tehdä vaikuttavuusinvestointeja käsittelevää gradua Turun kauppakorkeakoulussa. Jossain vaiheessa alkututkimukseni aikana törmäsin Amani Instituteen, ja osallistuin kesällä 2014 heidän elämäni mullistavaan Advanced Skills in Social Entrepreneurship -ohjelmaansa Nairobissa, Keniassa. Ohjelma avasi silmäni: se oli sekä käytännöllisesti että strategisesti inspiroiva. Tiesin, että halusin työskennellä yhteiskunnallisen yrittäjyyden parissa, mutta en ollut varma, miten se toteutuisi. Kauppakorkeasta valmistumisen jälkeen tein lyhyen 'harha-askeleen' suureen tietotekniikkayritykseen, koska halusin todistaa, että voisin menestyä perinteisessä kaupallisessa roolissa, ja kyllä, monista vääristä syistä. Tämä oli kuitenkin oppi, joka minun oli saatava, ja onneksi sain sen hyvin nopeasti: uravalintojen tekeminen loogisin perustein ei tulisi toimimaan minulle. 
 
Matkan varrella, vapaaehtoistyön kautta, tapasin tulevat perustajakumppanini, joiden kanssa perustimme Impactorin vuonna 2015. Impactorin kautta toimme oman panoksemme vaikuttavuus- ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden ekosysteemin kehittämiseen Suomessa. Vuonna 2016 liityin Funzin tiimiin, joka on yhteiskunnallinen yritys, joka kehittää mobiilioppimispalvelua kehittyville markkinoille. Yhteensä viiden vuoden aikana siellä toimin 'yleismiesjantusmaisesti' eri rooleissa työskennellen viestinnän, oppijayhteisöjen, myynnin, kumppanuuksien, projektinhallinnan, kurssisisältökirjaston, verkossa ja kasvokkain tapahtuvan oppimisen yhdistävien ohjelmien sekä prosessien kehittämisen parissa. Myöhemmin opiskelin myös kasvatustieteen sivuaineen Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa. 

Kolmas rakkauteni oli valmentaminen. Impactorin kautta olin osallistunut työpajojen ja yhteiskunnallisille yrityksille tarkoitetun kiihdyttämöohjelman fasilitointiin. Ammatillisen kehittymisen nimissä suoritin World Coaching Organizationin International Coaching Certification -koulutuksen vuonna 2016 ja osallistuin sen jälkeen kahteen muuhun heidän ohjelmaansa syventääkseni juuriani ja itseymmärrystäni valmentajana. Se, mikä veti minua valmentamiseen, oli kysymysten voima: miten kysymyksillä voi edesauttaa toisen ajatusprosessin kehitystä sen sijaan, että yrittäisi ratkaista jonkun ongelman hänen puolestaan. Ja miten tämäntyyppinen valmennus voi kehittää ihmisten itsemäärämisoikeutta ja omistajuutta ja antaa heille onnistumisen kokemuksia elämänsä muuttamisessa paremmaksi. 

Neljäs rakkauteni oli henkisyys. Olin törmännyt erilaisiin jooga-, mindfulness- ja meditaatiomuotoihin noin vuodesta 2014 lähtien, mutta vuosina 2017-18 ihastuin syvästi ensin Abraham-Hicksin ja sitten Joe Dispenzan työhön. Molemmat veivät, pidemmälle kuin olin ymmärtänyt, ajatuksen oman todellisuutemme luomisesta, mutta hyvin erilaisilla lähestymistavoilla. Aloin uudella tasolla ymmärtää syitä omien tunteideni, reaktioideni ja ajatusmallieni taustalla, ja sitä miten ne vaikuttivat elämääni. Dispenzan työssä yhdistyvät mm. kvanttitieteet, neurotiede ja epigenetiikka, ja hänen kehyksensä kautta opin lisää siitä, miten voin ohjelmoida itseni uudelleen, eheyttää itseäni ja luoda uutta todellisuutta. Tässä vaiheessa olin kahden vuosikymmenen ajan seurannut isäni sairastuvan yhä enemmän ja enemmän suomalaisessa maailmanluokan terveydenhuoltojärjestelmässä, jossa häntä hoidettiin yksittäisten oireiden näkökulmasta, kokonaisuuden ymmärtämisen kustannuksella, edes yrittämättä etsiä perimmäisiä syitä. Olin kypsä uudelle holistiselle todellisuusmallille ja sille, miten ottaa oma parantuminen omiin käsiin. 
 
Jäin työstäni omaehtoiselle sapattivapaalle, tarkoituksenani suunnitella itse kasaamani "jatko-opinnot" itseäni eniten kiinnostavien teemojen ympärille - tämä tapahtui tavallaan, mutta paljon syvemmällä käänteellä kuin olisin voinut ennakoida, sillä vuoden painopisteeksi tuli pian isäni siirtymävaihe tästä elämästä eteenpäin. Olin juuri palannut Brasiliasta, ja siellä saatujen ayahuasca-kokemuksien kautta minulla oli outo tunne, että ymmärsin, missä isäni oli, kun hän sukkuloi tämän todellisuuden ja muiden ulottuvuuksien välillä viimeisten kuukausiensa aikana. Ayahuascan viisauden kautta aloin myös herätä luontoäidin viisauteen ja aloin tarkkailla luonnon rytmejä, syklejä ja kauneutta paljon tarkemmin. Vuonna 2021 aika oli kypsä testaamaan jälleen virallisen koulutuksen vesiä. Minut hyväksyttiin California Institute of Integral Studies -yliopiston Women's Spirituality -tohtoriohjelmaan. Kurssisisältö oli mieletöntä ja mullistavaa, mutta aikani CIIS:ssä päättyi toistaiseksi yhteen lukukauteen, sillä opiskelutahti ja vaatimukset sotivat vastoin sisäisiä lupauksiani luoda enemmän hyvinvointia ja harmoniaa arkeeni. Tuon lukukauden aikana kylvettiin kuitenkin monia siemeniä. 

Viides rakkauteni on astrologia, joka on ollut minulle kaiken sen huipentuma ja yhdistelmä, josta olen ollut innostunein aikuisikäni aikana. Astrologia on hienovaraisin, moniulotteisin, kokonaisvaltaisin, kiehtovin ja viime kädessä todella hyödyllisin linssi (johon olen törmännyt) siihen, mikä meitä ihmisinä motivoi ja miten lähestyä elämässämme vaikuttavien energioiden sekoitusta. Olen vuosien varrella ollut kiinnostunut lukemattomista psykologisista testeistä, ja saanut niistä kaikista hyödyllistä tietoa itsestäni. Mutta olen myös aina tuntenut pettymystä ja että jokin osa minusta on jäänyt peittoon, koska nämä testit lokeroivat ihmiset rajoitettuun määrään kategorioita, kun taas astrologia on parhaimmillaan tehtynä täysin yksilöllisesti räätälöityä.   
 
Törmäsin astrologiaan syvyyspsykologian kautta. Kirjoitin syksyllä 2021 tohtoriopinnoissani kurssipaperin Kalevalan Louhen vanha viisas nainen arkkityypistä, C. G. Jungin feminiinisten, maskuliinisten ja varjoarkkityyppien näkökulmasta. Tieto siitä, että Jung itse oli hyödyntänyt astrologiaa psykoterapiassaan ja vaikuttanut paljon länsimaisen astrologian kehitykseen, oli minulle valtavan avartavaa, ja jonka myötä sukelsin aina vain syvemmälle. 
 
Olen valmistunut Kirsi Halla-Seppälän kehittämästä ja tavaramerkiksi rekisteröimästä 1-vuotisesta Sielunkartta-astrologiaohjelmasta. Ohjelma perustuu elävään astrologiaan, joka on vihkimyspolku, jossa keskitytään elettyyn kokemukseen, sydänyhteyteen ja sisäisen tietämyksen herättelyyn. Olen sittemmin siirtynyt troopisesta astrologiasta todellisen taivaan mukaiseen, astronomiseen astrologiaan. Innostukseni astrologian jakamiseen muiden kanssa kumpuaa siitä, miten paljon se on antanut minulle jo nyt. Lisää tästä Mitä hyötyä on astrologiasta - erityisesti todellisen taivaan mukaisesta astronomisesta astrologiasta? -osiossa.

Olen Organization for Professional Astrology (OPA) ja Suomen Ammattiastrologit (SAA) ry:n jäsen ja sitoutunut elinikäiseen henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen. 

Saila - Sisäinen Kompassi

Kuva: LauraKokkonen.com

bottom of page